سلام خسته نباشيد من خواستم با مد باس لب ويو با پي ال سي ارتباط برقرار کنم مي خواهم با يک بولين يک خروجي را فعال کنم همه ي مراحل لب ويو را درست رفتم اما در پي ال سي هيچ اتفاقي نمي افتد.ايا در پي ال سي بايد چه برنامه ي بنويسم واز چه خروجي استفاده کنيم.ازپي ال سي فاتيک و متسيوبشي استفاده کردم.خروجي لب ويو اسمشcoil1 است وازکابلrs232 استفاده مي کنم لطفا کمک کنيد