با سلام
در http://www.enoscientific.com/ws-technology.htm نوشته شده آشکارسازی امواج آکوستیکی با طول موج زیاد کار بسیار سختی است و برای این کار باید از DSP استفاده نمود .با توجه به اینکه آشکارسازی بر اساس میزان توان یا شدت موج دریافتی است ( مثلا با اشمیت تریگر ) چرا کاهش فرکانس موج این امر را با مشکل مواجه می کند؟ آیا بزرگ بودن طول موج نسبت به ابعاد مدار گیرنده وآشکارساز مشکل ایجاد می کنه؟
...
فورس ماژوره؛ اگه میدونین لطفا دریغ نکنین! ممنون.