سلام. طراحی یک سیستم به همراه یک خط دیتای مجزا یعنی چی؟؟ oo: