با سلام
1-به طور فیزیکی جریان ID در ماسفت افزایشی چگونه بوجود می آید ؟ وضعیت الکترون ها و حفره ها و بارهای مثبت و منفی در هنگام عبور جریان چگونه است ؟ در ناحیه اشباع ؟ و ناحیه تریود ؟
2- اثر بدنه (Body Effect ) در ماسفت چگونه بوجود می آید ؟
3- منظور از تکنولوژی 0.18 میکرومتر چیست ؟ این عدد چطور بدست می آید ؟
4- VA با در نظر گرفتن مدولاسیون طول کانال و لاندا (ضریب مدولاسیون طول کانال ) چطور بدست می آیند ؟