با سلام بر اساتید
طریقه شناسایی پایه های این سنسور چطوری هست؟؟؟ a و b را چطور باید تشخیص داد؟؟؟سپاس