سلام دوستان
طراحي ترانس هاي آمپر بالا چه جوريه؟با نرم افزارهايي که هست نميشه آمپر هاي بالارو محاسبه کرد.ترانس کوره قوسي با خروجي 3000 آمپر و200 ولت تکفاز.سوال ديگه چه جوري ولتاز خروجي ترانس رو ميشه تغيير داد؟