با سلام دوستان طرز ساخت وطراحي گيرنده هاي راديويي از 0 تا 100 بگذاريد :nice: :nerd: :nice: :nerd: :smile:
بيشتر باند هاي AMوFM