با سلام

کسی سریال مجازی با Sam7x256 راه اندازی کرده یا نه ؟ کتابخانه ایی برای این قضیه هست؟