سلام

برای ساخت یک ترازو که بتونه یا دقت 0.5 گرم کار کنه و حداکثر 80 گرم رو اندازه بگیره از چه سنسوری استفاده کنم؟؟
آیا لودسلی برای این وزن کم وجود داره؟