کسی تو این زمینه کار کرده؟می خوام بدونم بهترین روش تو این زمینه چیه از لحاظ کیفیت؟