سلام
لطفا اگه کسی مدار یا سایتی برای دستگاه اندازه گیری اکسیژن خون سراغ داره بهم معرفی کنه