سلام همه دوستان ...من آنتن خوبی ساختم با هزینه بسیار کم..اما اینجا نمیدونم چگونه عکسش را پلود کنم..سری به سایت www.hamradio.ir --- www.abdolhagh.ir بزنیدتوضیحات اونجا هست..لطف کنید روش پلود تصویر یا مطالب دیگه را در این سایت بسیار خوب ecaبه من بفرمائید ...دوست همه شما محمد عاملی ..