سلام
در مورد ارسال و دریافت پیام فارسی میشه راهنمایی ام کنید؟
آیا حتما باید از مد pdu استفاده کرد؟
نحوه کد گذاری اطلاعات در مد pdu چگونه است؟
ممنون