چجوری میشه با این نرم افزار کار کرد چندتا مثال کاربردی لازم دارم