من از روش بوت لودر برای پرو گرام کردن برد lpc1768 ساخت eca استفاده میکنم ولی وقتی در برنامه از وقفه استفاده میکنم درست عمل نمیکنه ،به این نتیجه رسیدم که باید بردار وقفه را به آدرس دیگه ای از حافظه انتقال بدم ،ولی از هر روشی که برای انتقال بردار وقفه استفاده میکنم درست عمل نمیکنه،کسی هست بتونه کمک کنه که
چجوری باوجود استفاده از وقفه در برنامه میشه با بوت لودر پروگرام کرد؟