سلم روش تحلیل نویز برای یک مدار اپ امپ cmos تو نرم افزار hspice به چه صورته ؟ تئوریش میدونم چطور طراحی کنم ولی برای شبیه سازی نویز مشکل دارم