با سلام
میخواستم فیش صدای پنل کیس را فعال کنم وی کانکتور خریدم و صل اش کردم ولی جواب نمیده و صدا در نمی اید :گمان کنم مشکل از کانکتور باشه؟؟؟
توی عکس نوع کانکتور مشخص نیست!! اسم این کانکتور چی هست؟
من از کانکتور 5 پین استفاده کردم ولی جواب نداد!!

http://eshop.eca.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1-%D9%88-%D8%B3%D9%88%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1/3447-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-5-%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1.html

عکس کانکتور که از کتابچه راهنمای مادربرد گرفتم!!

سپاس