سلام .

میخوام سیستمم رو اتواتیک ( بدون نرو افزار جانبی یا از بایوس ) از راه schedule tasks روشن کنم توی این لینک گفته


مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویتمن مراحل رو رفتم سیستم از sleep روشن میشه ولی دوباره خاموش میشه . کسی تا حالا این جوری روشن کرده ؟