با سلام
دوستان می خواستم بدونم برای اینکه اتصال کوتاه سیم پیچ تحریک ژنراتور سنکرون رابخواهم مدلسازی کنم باید از چه
نرم افزاری استفاده کنم؟