می تونید سوالاتتونو راجع به این درس تو این تاپیک مطرح کنید.