سلام
تایپیکی برای رفع مشکلات پروژه هایی که در نرم افزار پروتئوس گار نمیکنن