سلام کار با برد های آردینو
بردهای هستند که کار باهاشون اسونه بعد نیاز به پروگرامر نداره سرعت بالای دارند وانواع اقسام تو همین ECA هست و ...