من یه آی سی اپتوکوپلر ترایاکی می خوام که 4 در 1 باشه ؟؟ 4 تا در یک آی سی باشه؟؟؟ مثل moc3021
اگر کسی میدونه .... میشه شماره آی سی رو بگید. خیلی نیاز دارم.......