سلام سال نو مبارک
1- دوستان یه کریستال دارم روش نوشته KDs5D کسی میدونه مشخصاتش چی تو نت چیزی دستگیرم نشد !2- آیا ای سی جایگزینی برای l293 وجود داره نام چند تا بگین البته بجز l298 ?