سلام دوستان عزیز یک سوال داشتم این که چگونه مقدارت سلف بشکه ای محاسبه میشودمثال عدد0965 روی سلف بشکه ای چند هانری میباشد باتشکر