ایا کسی از دوستان به کد متلب کانتور فعال برای شناسایی شی در تصویر دسترسی داره؟
لطفا کمک کنید.با تشکر