با سلام
تصميم داشتم با 555 يه تايمر حساس به لبه بالا رونده بسازم
اين مدار به چشمم خورد که در پروتيوس جواب داد اما در عمل تايمرش کار نميکنه؟
کد:
http://diginic.net/fa/743/تايمر-سوئيچ-فعال-شونده-با-لبه-بالاروند/#comment-1228
دوستاني که در زمينه555 آشنايي دارند لطفا کمک نمايند..
سپاس