سلام دوستان کسی در مورد تاثیرتوان راکتیو بر شبکه قدرت و کنترل ان با الگوریتم ژنتیک اطلاعات داره راهنمایی کنه ممنون میشم