سلام به همگی
من میخواستم ببینم چطور میشه به 2576 محدود کننده جریان هم علاوه بر محدود کننده ولتاژ اضافه کرد؟

تو نت میگشتم اینو پیدا کردم