سلام می خواستم به وسیله آردینو کسی در مورد دریافت sms و همچنین باز کردن متن آن sms و چک کردن آن متن دریافتی با یک مقدار خاص کدی دارد یا نه خیلی واجبه ؟
AT+CMGL="ALL"

AT+CMGR=2
این کدها رو می دونم ولی نمی دونم چه طور فقط متن sms را برام برگردونه به صورت یک string و آن مقدار را درون یک متغیر بگذارم و آن را را با یک مقدار مقایسه کنم اگر کسی می دونه لطفا جواب بده خیلی جستجو کردم تو گوگل به غیر از این کد چیزی در این مورد پیدا نکردم
یک سری کد تو گوگل پیدا کردم برای آن ولی جواب نداد
SIM900 هم سالمه و از طریق کامپیوتر دستورات AT آن درست انجام می شود و پیغام OK هم می دهد با تشکر پست پاک نشود فوری

در کل اگر بخواهم بگم تو قسمت response در at کدها مشکل دارم که نمی تونم به وسیله آردوینو مثلا پیغام OK دستور AT را در یافت کرده و آنرا چاپ کنم

ولی در Hyper Terminal که at را می زنم ok را می دهد ولی در arduino در serial monitor دستور at به درستی اجرا می شود ولی نمی توانم پیغام ok آن را چاپ کنم و جوابی بگیرم

کد:
if(Serial.available())
  {
   Serial.println("AT");
   delay(10);
   Serial.println(Serial.read());
   
  }