سلام، اوقات خوش
از دوستان کسی اطلاعاتی و یا تجربه ی ساخت منبع تغذیه 12 ولت el wire را دارد؟