ورود به حساب ثبت نام جدید فراموشی کلمه عبور
برای ورود به حساب کاربری خود، نام کاربری و کلمه عبورتان را در زیر وارد کرده و روی «ورود به سایت» کلیک کنید.

اگر فرم ورود برای شما نمایش داده نمیشود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم ثبت نام برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.

اگر فرم بازیابی کلمه عبور برای شما نمایش داده نمی‌شود، اینجا را کلیک کنید.


جهت تبلیغ در وب سایت ECA کلیک کنید.

کاربران برچسب زده شده

نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
 1. #1
  2012/03/03
  103
  1

  راه اندازی RTC

  سلام بر اساتید گرامی
  من میخواستم ساعت و تاریخ رو از واحد RTC بگیرم اما نشد لطفا راهنمایی بفرمایید.
  ممنون
 2. #2
  2013/05/10
  615
  5

  پاسخ : راه اندازی RTC

  نقل قول نوشته اصلی توسط O.Rahmani
  سلام بر اساتید گرامی
  من میخواستم ساعت و تاریخ رو از واحد RTC بگیرم اما نشد لطفا راهنمایی بفرمایید.
  ممنون
  سلام
  کدتون رو بزارید ولی من خودم که یه بار داشتم راه مینداختم مشکل اصلیم اون رجیستری بود که اجازه ی نوشتن تو RTC رو میداد اون رو همون اول کار تنظیم کنید که بتونید بنویسید

  head<=
  ...تشکر خدا...
  [img width=97 height=100]http://mahdi3d.persiangig.com/image/5280543_t.jpg[/img]
 3. #3
  2012/03/03
  103
  1

  پاسخ : راه اندازی RTC

  این کدی هست که دارم باهاش کار میکنم

  کد:
  #include "RTC_Time.h" 
  
  /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  //#define RTCClockOutput_Enable /* RTC Clock/64 is output on tamper pin(PC.13) */ 
  
  /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
  void Time_Set(u32 t);
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : Time_ConvUnixToCalendar
  * Description : ת»»UNIXʱ¼ä´ÁΪÈÕÀúʱ¼ä
  * Input   : - t: µ±Ç°Ê±¼äµÄUNIXʱ¼ä´Á
  * Output   : None
  * Return   : struct tm
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  struct tm Time_ConvUnixToCalendar(time_t t)
  {
  	struct tm *t_tm;
  	t_tm = localtime(&t);
  	t_tm->tm_year += 1900;	/* localtimeת»»½á¹ûµÄtm_yearÊÇÏà¶ÔÖµ£¬ÐèҪת³É¾ø¶ÔÖµ */
  	return *t_tm;
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : Time_ConvCalendarToUnix
  * Description : дÈëRTCʱÖÓµ±Ç°Ê±¼ä
  * Input   : - t: struct tm
  * Output   : None
  * Return   : time_t
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  time_t Time_ConvCalendarToUnix(struct tm t)
  {
  	t.tm_year -= 1900; /* Íⲿtm½á¹¹Ìå´æ´¢µÄÄê·ÝΪ2008¸ñʽ	*/
  						/* ¶øtime.hÖж¨ÒåµÄÄê·Ý¸ñʽΪ1900Ä꿪ʼµÄÄê·Ý */
  						/* ËùÒÔ£¬ÔÚÈÕÆÚת»»Ê±Òª¿¼Âǵ½Õâ¸öÒòËØ¡£*/
  	return mktime(&t);
  }
  
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : Time_GetUnixTime
  * Description : ´ÓRTCÈ¡µ±Ç°Ê±¼äµÄUnixʱ¼ä´ÁÖµ
  * Input   : None
  * Output   : None
  * Return   : time_t
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  time_t Time_GetUnixTime(void)
  {
  	return (time_t)RTC_GetCounter();
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : Time_GetCalendarTime
  * Description : ´ÓRTCÈ¡µ±Ç°Ê±¼äµÄÈÕÀúʱ¼ä£¨struct tm£©
  * Input   : None
  * Output   : None
  * Return   : struct tm
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  struct tm Time_GetCalendarTime(void)
  {
  	time_t t_t;
  	struct tm t_tm;
  
  	t_t = (time_t)RTC_GetCounter();
  	t_tm = Time_ConvUnixToCalendar(t_t);
  	return t_tm;
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : Time_SetUnixTime
  * Description : ½«¸ø¶¨µÄUnixʱ¼ä´ÁдÈëRTC
  * Input   : - t: time_t 
  * Output   : None
  * Return   : None
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  void Time_SetUnixTime(time_t t)
  {
  	RTC_WaitForLastTask();
  	RTC_SetCounter((u32)t);
  	RTC_WaitForLastTask();
  	return;
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : Time_SetCalendarTime
  * Description : ½«¸ø¶¨µÄCalendar¸ñʽʱ¼äת»»³ÉUNIXʱ¼ä´ÁдÈëRTC
  * Input   : - t: struct tm
  * Output   : None
  * Return   : None
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  void Time_SetCalendarTime(struct tm t)
  {
  	Time_SetUnixTime(Time_ConvCalendarToUnix(t));
  	return;
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : NVIC_Configuration
  * Description : Configures the nested vectored interrupt controller.
  * Input   : None
  * Output   : None
  * Return   : None
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  static void NVIC_Configuration(void)
  {
   NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  
   /* Configure one bit for preemption priority */
   NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  
   /* Enable the RTC Interrupt */
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
   NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
   NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : NVIC_Configuration
  * Description : Configures the RTC.
  * Input   : None
  * Output   : None
  * Return   : None
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  static void RTC_Configuration(void)
  {
   /* Enable PWR and BKP clocks */
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
  
   /* Allow access to BKP Domain */
   PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  
   /* Reset Backup Domain */
   BKP_DeInit();
  
   /* Enable LSE */
   RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
   /* Wait till LSE is ready */
   while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
   {}
  
   /* Select LSE as RTC Clock Source */
   RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
  
   /* Enable RTC Clock */
   RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  
   /* Wait for RTC registers synchronization */
   RTC_WaitForSynchro();
  
   /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
   RTC_WaitForLastTask();
  
   /* Enable the RTC Second */
   RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
  
   /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
   RTC_WaitForLastTask();
  
   /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
   RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
  
   /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
   RTC_WaitForLastTask();
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : USART_Scanf
  * Description : USART Receive
  * Input   : - min_value: 
  *     - max_value:
  *     - lenght:
  * Output   : None
  * Return   : uint8_t
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  static uint16_t USART_Scanf(uint32_t min_value,uint32_t max_value,uint8_t lenght)
  {
   uint16_t index = 0;
   uint32_t tmp[4] = {0, 0, 0, 0};
  
   while (index < lenght)
   {
   /* Loop until RXNE = 1 */
   while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET)
   {}
   tmp[index++] = (USART_ReceiveData(USART1));
  
  	if( tmp[index - 1] == 0x0D ) { index--; continue; }
  
   if ((tmp[index - 1] < 0x30) || (tmp[index - 1] > 0x39))
   {
    printf("Please enter valid number between 0 and 9\r\n");
    index--;
   }
   }
   /* Calculate the Corresponding value */
   if( lenght ==2 )
   index = (tmp[1] - 0x30) + ((tmp[0] - 0x30) * 10 );
  
   else /* lenght ==4 */
   index = (tmp[3] - 0x30) + ((tmp[2] - 0x30) * 10 ) + ((tmp[1] - 0x30) * 100 ) + ((tmp[0] - 0x30) * 1000 );
   /* Checks */
   if (index > max_value || index < min_value)
   {
  	printf("Please enter valid number between %d and %d\r\n", min_value, max_value);
   return 0;
   }
  
  
   return index;
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : Time_Regulate
  * Description : None
  * Input   : None
  * Output   : None
  * Return   : None
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  void Time_Regulate(void)
  {
   struct tm time;
  
   memset(&time, 0 , sizeof(time) );	/* Çå¿Õ½á¹¹Ìå */
  
   printf("=======================Time Settings==========================\r\n");
   printf("Please Set Years between 1970 to 2037\r\n");
  
   while ( time.tm_year>2037 || time.tm_year<1970)
   { 
   time.tm_year = USART_Scanf(1970,2037,4);
   }
   printf("Set Years: %d\r\n", time.tm_year);
  
   printf("Please Set Months between 01 to 12\r\n");
   while (time.tm_mon >12 || time.tm_mon < 1 )
   {
   time.tm_mon= USART_Scanf(1,12,2)-1;
   }
   printf("Set Months: %d\r\n", time.tm_mon);
  
   printf("Please Set Days between 01 to 31\r\n");
   while (time.tm_mday >31 ||time.tm_mday <1 )
   {
   time.tm_mday = USART_Scanf(1,31,2);
   }
   printf("Set Days: %d\r\n", time.tm_mday);
  
   printf("Please Set Hours between 01 to 23\r\n");
   while (time.tm_hour >23 ||time.tm_hour <1 )
   {
   time.tm_hour = USART_Scanf(1,23,2);
   }
   printf("Set Hours: %d\r\n", time.tm_hour);
  
   printf("Please Set Minutes between 01 to 59\r\n");
   while (time.tm_min >59 || time.tm_min <1 )
   {
   time.tm_min = USART_Scanf(1,59,2);
   }
   printf("Set Minutes: %d\r\n", time.tm_min);
  
   printf("Please Set Seconds between 01 to 59\r\n");
   while (time.tm_sec >59 || time.tm_sec <1 )
   {
   time.tm_sec = USART_Scanf(1,59,2);
   }
   printf("Set Seconds: %d\r\n", time.tm_sec);
   /* Return the value to store in RTC counter register */
   Time_SetCalendarTime(time); 
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : RTC_Init
  * Description : RTC Initialization
  * Input   : None
  * Output   : None
  * Return   : None
  * Attention		 : None	
  *******************************************************************************/
  void RTC_Init(void)
  {
  
   if (BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1) != 0xA5A5)
   {
   /* Backup data register value is not correct or not yet programmed (when
    the first time the program is executed) */
  
   printf("RTC not yet configured....\r\n");
  
   /* RTC Configuration */
   RTC_Configuration();
  
  	Time_Regulate();
  
  	/* Adjust time by values entred by the user on the hyperterminal */
  
   printf("RTC configured....\r\n");
  
   BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1, 0xA5A5);
   }
   else
   {
   /* Check if the Power On Reset flag is set */
   if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST) != RESET)
   {
    printf("Power On Reset occurred....\r\n");
   }
   /* Check if the Pin Reset flag is set */
   else if (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST) != RESET)
   {
    printf("External Reset occurred....\r\n");
   }
  
   printf("No need to configure RTC....\r\n");
   /* Wait for RTC registers synchronization */
   RTC_WaitForSynchro();
  
   /* Enable the RTC Second */
   RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
   /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
   RTC_WaitForLastTask();
   }
  
   /* NVIC configuration */
   NVIC_Configuration();
  
  #ifdef RTCClockOutput_Enable
   /* Enable PWR and BKP clocks */
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
  
   /* Allow access to BKP Domain */
   PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  
   /* Disable the Tamper Pin */
   BKP_TamperPinCmd(DISABLE); /* To output RTCCLK/64 on Tamper pin, the tamper
           functionality must be disabled */
  
   /* Enable RTC Clock Output on Tamper Pin */
   BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
  #endif
  
   /* Clear reset flags */
   RCC_ClearFlag();
   return;
  }
  
  /*******************************************************************************
  * Function Name : Time_Display
  * Description : Printf Time
  * Input   : None
  * Output   : None
  * Return   : None
  * Attention		 : None
  *******************************************************************************/
  void Time_Display(void)
  {
   struct tm time;
   time = Time_GetCalendarTime();
   printf("Time: %d-%d-%d %02d:%02d:%02d \r\n", time.tm_year, \
       time.tm_mon+1, time.tm_mday,\
       time.tm_hour, time.tm_min, time.tm_sec);
  }
نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3

موضوعات مشابه

 1. راه اندازی یک شرکت تولیدی (مراحل مختلف از راه اندازی تا ثبت شرکت)
  توسط مهران چمنی در انجمن مباحث علمی عمومی
  پاسخ: 91
  آخرين نوشته: 2016/02/28, 21:23

کلمات کلیدی این موضوع

علاقه مندي ها (Bookmarks)

علاقه مندي ها (Bookmarks)

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •