سلام بر و بچ !
از لینک زیر یه دیباگر بسازید و حالشو ببرید
http://www.stolz.de.be/

دیباگر وسیله ای است برای اشکال زدایی سخت افزاری

موفق باشید.