با سلام
از دوستان کسی میتونه در مورد پروژه کلاسی درس الگوهای اماری کمکم کنه