من می خواهم یک laptop بخرم، میشه راهنمایی کنید!!
or ...sony or apple
رشته من مهندسی هست از لحاظ امکانات و کارایی چه شرایطی باید داشته باشد.

ممنون