سلام.من از الکترونیک زیاد سر رشته ندارم.می خوام بدونم برای شروع برنامه نویسی چه برنامه ای خوبه؟......