باعرض سلام. بنده ماژول زاویه سنج رو با استفاده از میکرو 18f452ارتباط Uart راه اندازی کردم.این سنسور به دو صورت داده میده: یکی فرمت اسکی و دیگری هگز.
برای فعالسازی هرکدام از این دو مد نیز command خاصی باید ارسال بشه.داده نیز در فرمت اسکی به ان شکل است
x+20.2 , y+13.8 یعنی زاویه نسبت به هردو جهت را میدهد.
مشکل بنده در اینجاست که برای جداسازی مقدار زاویه ها در فرمت هگز از چه روشی میتونم استفاده کنم؟
ممنون

دیتاشیت
http://www.robotshop.com/media/files/PDF/zhichuan-electronics-zct245an-ttl-user-guide.pdf