سلام بچه ها من تازه یاد گرفتن VHDL شرو کردم و دلم میخاد هر کدی که مینویسم رو شبیه سازی کنمینی اون شکل موج گونه شو :biggrin: ببینم :دی
Quartus14.1 هم برنامه م هستش
کد VHDL م اینه:
entity multi is
port(a,b,s:in bit;
out bit);
end;
architecture mux of multi is
signal o1,o2:bit;
begin
o1<= a and not(s);
o2<= s and b;
o<=o1 and o2;
end;
قسمت VWF هم رفتم وقتی از قسمت نودفایندر لیست رو میزنم مینویسه no nodes available
اگه میشه راهنمایی کنین مرسی