سلام من پخش خودرو طراحی می کنم
من می خوام یه تقویت کنندگی کوچیک می خوام بزارم واسش که یه مدار ساده داخل پهش باشه وک انتن ازش بیاد بیرون
میشه یه مدار ساده واسم قرار بدید که برای رادیوFMخوب باشه؟؟؟