اين موضوع رو توي مفاهيم پايه برق و الکترونيک هم مطرح کردم.
چند وقت قبل يه سيم وصل کردم به پايهآ*اي آنتن GPS گوشيم. خيلي تقويت شد
حالا چند تا سوال برام پيش اومده
1. پايه آنتن دو تا اتصال داره. آيا بايد سيم آنتن اضافه، به هر دو پايه وصل بشه يا يک سر سيم به يک پايه وصل بشه کافيه؟
2. آيا طول يا قطر سيم مهمه؟ و چقدر بايد باشه؟
3. نوع قرار گرفتن سيم مهمه؟ مثلا بالا پايين بره مثل مارپيچ، يا برخي مثل حلزون يا شکل فنري باشه يا شبيه توري باشه.

آنتن WiFi هم گيرنده و هم فرستنده است. سوالات فوق براي WiFi چه جوابهايي داره؟

براي آنتن خود موبايل چي؟

اگه سيمهاي اضافه شده به عنوان آنتن، بين اين سه عضو با هم اتصال بکنن، اتفاقي ميفته؟ مثلا سيم GPS با سيم WiFi يکي بشه.

اگه قراره سيمها، جدا باشن، آيا فاصله آنها از هم مهمه؟ مثلا اگه بدون اتصالي از روي هم رد بشن، يا کلا در کنار هم باشند.

اگه کسي نکته ديگه اي داره که عقل ناقص بنده بهش قد نداده، خودش مطرح و در صورت امکان پاسخ هم بده.

اين مبحث در کار با موبايل، جديد ولي بسيار کاربردي و زيبا خواهد بود
ممنون