سلام
با استفاده از ویولت گسسته میخوام تشخیص اجزای چهره رو انجام بدم لطفا در مورد محاسبه ضرایب ویولت در متلب راهنمایی فرمایید.
در تابع [CA,CD] = dwt(X,Lo D,Hi D):
با نرم افزار متلب Lo_d و Hi_D چگونه بدست می ایند؟
البته مطالب تئوری مطالعه کردم کد نویسی رو مشکل دارم.
متشکرم