سلام
من در نرم افزار َADS یک مدار تطیق چهار قطعه چپی شف برای تطبیق بار 12.5 اهم به 50 اهم طراحی کردم و سپس آن را به محیط layot بردم. در شبیه سازی schematiec چه تغیراتی بدم تا جواب به جوابlayot نزدیک بشود :wow::