دوستان اگه دوست داشتن می تونن موضوع پایان نامه هاشونو به صورت کلی مطرح کنن تا اگر مشترک بودن بتونن از اطلاعات هم استفاده کنن.