سلام

این ic راه اندازی شده و بصورت معمول کار میکنه .ولی بسیار حساسه بصورتی که وقتی که ولت متر را به خروجی ولتاژ وصل میکنم
خروجی به مقداری که توسط clear select انتخاب شده افت میکند (اگر ولت متر قبل از روشتن شدن مدار به مدار متصل باشد مقدار درست میماند)

دوستان که با این IC کار کردند با این مشکل مواجه شدند؟
*خازن های بایپس متصل شده.