دوستان کابل DKU-5 نیاز دارم ولی هیچ جا گیرم نیومد کسی میدونه چطور باید این کابل بسازم؟

یه شماتیک همچین چیزی که کدوم پایه ها به usb وصل میشنdku-2
به نوکیا 6020 میخوره؟

شماتیک dku-5 یا ca-42 به چه صورته؟