اگر برای شما امکان داره شبیه سازی یک میکسر فرکانس بالا رو با ads به صورت گام به گام اینجا قرار دهید