راه اندازی سنسنور زاویه سنج دو محوره(تیلت و قطب نما هم بهش میگن)
این ماژول از ارتیاط UART استفاده میکند.
رزولوشن ماژول 1. درجه است.


منتظر نظرات دوستان و همکاران و اساتید هستم.


http://www.4shared.com/rar/Bg57iJZEba/ZCT245AN-userguide.html?