سلام دوستان برای خواندن مقدار خازن متغییر توسط تقویت کننده و خط برنامه اون تو hspice راهنمایی میخواستم
تقویت کننده هم از نوع بار هست
خازن متغییر رو چطور تعریف کنم؟