سلام من به يک ic احتياج دارم که جريان در حد فمتو (10 به توان منفي 15) امپر روبه ولتاژدر حد ميلي ولت برسونه شنيدم اين ic در بازار هست فقط اسمش رو نميدونم خواهشا هر کي اسمش رو ميدونه يا مشابه اش رو ميشناسه توضيح بده