سلام بچه ها
من سیگنال و برای بار دومه که دارم پاس میکنم
چند تا سوال گداشتم اگر کسی بتونه حلش کنه یه عمر ممنونش میشم
http://s6.uplod.ir/i/00596/u369kic4sl1q.png